Vysokoškolské vzdělání v oboru Právo jsem ukončila v roce 2000.

V letech 2000 až 2010 jsem působila v pražské advokátní kanceláři nejprve jako advokátní koncipientka a od roku 2007 jako samostatná advokátka.

Od roku 2011 provozuji advokátní kancelář v Lysé nad Labem.

Úzce spolupracuji s Rodinným centrem Parníček působícím v Lysé nad Labem.