Odměnu s klientem sjednávám individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem věci – zejména s ohledem na právní a časovou náročnost věci, typ poskytované právní služby, sociální postavení klienta.

 

Nejčastějšími typy odměny jsou:

  • odměna časová = odměna je určena násobkem délky času stráveného daným případem a hodinové sazby;
  • odměna úkonová = odměna je sjednána na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, jíž jsou definovány úkony právní služby (např. převzetí zastoupení, sepis podání, zastoupení při jednání u soudu atd.) a výše částky za jednotlivý úkon právní služby dle povahy právní služby.

 

O typu odměny, jakož i o její předpokládané výši klienta informuji vždy předem.